Ogłoszenia duszpasterskie
Wspólnoty i grupy parafialne
Historia parafii Psie Pole
Fotokronika z życia parafii
Gazetka parafialna - Żyć wiar±
Kontakt z parafi±…
Dobre strony
Aktualności
19/02/2017 - 7. Niedziela zwykła.
1. Komunikat do Wiernych Archidiecezji Wrocławskiej w związku z Jubileuszowym 50. Tygodniem Modlitw o Trzeźwość Narodu:
„Jednym z największych wyzwań, przed jakim stoi Kościół i nasza Ojczyzna, jest ochrona trzeźwości. W niedzielę 26 lutego br. rozpocznie się 50. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Jest to szczególny czas modlitwy o trzeźwość w naszych rodzinach i wynagradzania Bogu za grzechy pijaństwa. Jubileuszowy Tydzień Modlitw rozpoczyna Narodowy Kongres Trzeźwości, którego hasło brzmi; „Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła, państwa i samorządu”. Jest on wyjątkową szansą na zjednoczenie działań wszystkich Polaków. Każdy z nas może i powinien wnieść osobisty wkład w przygotowanie i przebieg Kongresu poprzez modlitwę, czuwanie nad własną trzeźwością i dawanie świadectwa. Wyjątkowo cennym darem jest dar abstynencji w roku Kongresu Trzeźwości. Niech nasza postawa i zaangażowanie w to dzieło, z pomocą łaski Bożej, przyniesie błogosławione owoce dla Kościoła i całej naszej Ojczyzny. Z pasterskim błogosławieństwem, Wikariusz Biskupi.”

2. W liturgii tego tygodnia:
środa – Katedry Świętego Piotra Apostoła.
czwartek – św. Polikarpa, bpa i m.

3. Dla rodziców, którzy pragną przedstawić swe dzieci do chrztu, będzie konferencja dzisiaj, 19 lutego, o godz. 16.00 w Sali E.

4. Kandydatów do bierzmowania prosimy, aby w każdą niedzielę, we Mszy św. brali udział o godz. 10.00.

5. Dzisiaj, jak w każdą trzecią niedzielę miesiąca, możemy złożyć swe ofiary na cele charytatywne w parafii – dziękujemy.

6. Dziękujemy za kolejne ofiary, składane na cele pokrycia kosztów nowych okien w świątyni. „Bóg zapłać”.

7. Dzieciom i młodzieży, w drugim tygodniu ferii zimowych, a zwłaszcza wyjeżdżającym na zimowisko do Jarkowic k. Karpacza, życzymy błogosławionego wypoczynku. Wychowawcom naszej świetlicy dziękujemy za zorganizowanie tego wyjazdu.
Do góry